Bebidas

Fresa / Guineo / Papaya / Piña / Zapote /
Fresa / Guanabana / Melocotón / Mora / Ponche de Fruta /
Apio / Café / Naranja /
Capuchino / Chocolate Derretido / Crema Chantilly /
Capuchino / Chocolate Derretido / Crema Chantilly /
Cebada / Guanabana / Horchata / Mora / Ponche de Frutas /
Manzanilla / Negro / Rosa de Jamaica /